>torpe

>hungry young poetshuwag na lang kaya

hari ng katorpehan

huwag, h’wag na lang kaya

di ka ba nagsasawa sa liwanag ng buwan

namamatay ang mga rosas sa tabi

di ka pa bumibili

nauubos na ang oras sa kahihintay

pero ni sulat ni tawag wala

bakit mo pa kailangan ng tulay

kahit ulap nagsasabi tayo bagay

bakit o pa kailangang magtanong

kung alam mo na, alam mo na

bilisan mo na ngayon

kasi tumatakbo ang tren

bilisan mo na ngayon

iiwanan ka, iiwanan ka

ayoko ng torpe pero gusto kita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s